projecten maalderij (2006-2007)

In het project maalderij wordt de kwaliteit van bloem (tarwe,gerst,rijst,mais.....) en toevoegsels geevalueerd op basis van practische testen en bakproeven. Tevens bestudeerd men de toepasbaarheid van verschillende zetmelen in verschillende omstandigheden(koken,vriezen,pH...)

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
De studenten kunnen de concepten uit de hoorcolleges toepassen op de aangeboden thema's. De studenten kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen informatie opzoeken om de waargenomen analyseresultaten te verklaren. De studenten kunnen de projectinhoud op een correcte, bondige en volledige wijze voorstellen. De studenten kunnen taken verdelen en in groep functioneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: nota's met opdrachten

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • bedrijfsbezoeken
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
03202674
Code:
03202674
Vakcoördinator:
Toos Martens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands