Embedded C - Java (2006-2007)

- basisprogrammeertechnieken in embeddedC - opzetten van een webserver - aansturen van LCD-display's - programmeren van een eenvoudig computerspelletje - aansturen van digitale in- en uitgangssignalen - inlezen van analoge spanningen - uitsturen van anloge spanningen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan met een embedded systeem afleiden en omzetten naar een eenvoudige vorm met oog voor het economische aspect waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert - De bachelor in elektronica-ICT kan de verschillende embedded systemen herkennen en het nut van de verschillende componenten communiceren. Hij kan er ontwerpen mee maken en ze omzetten naar een andere vorm waarbij hij het resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen Hij kan met behulp van eigen gekozen embedded systemen een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen gevolgd - java 1 - microcontrollers 2 Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - java 1 - microcontrollers 2 Studenten bezitten de volgende competenties - competenties verworven tijdens java en microcontrollers 2

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

labo opdrachten op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210310
Code:
05210310
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands