aandrijftechnieken pract (2006-2007)

- Metingen op het driefasig net (spanning, stroom, vermogen, impedantie, etc) - Schema lezen i.v.m. energieverdeling in een gebouw - Vermogenmetingen en compensatie van reactief vermogen - Metingen op gelijkrichters: dimensionering, meting van vervormde signalen en harmonische inhoud - Gelijkstroommachines: motorwerking - Schakelen van éénfasige transfo's en eigenschappen - Schakelen van driefasige motoren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Studenten kunnen zelfstandig elektrische schakelingen opbouwen. - Studenten kennen de schakelingen om actief en reactief vermogen te meten en kunnen ze verklaren. - Studenten kunnen de werking en signaalvormen van de verschillende types diodegelijkrichters verklaren. - Studenten kunnen de verschillende transfo's en machines aansluiten en de nodige metingen doen om de werking bij nullast en belasting te verklaren. - Studenten kunnen elektrische meettoestellen en meetschakelingen correct kiezen en gebruiken en op een veilige manier elektrische metingen uitvoeren en interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten moeten: - de wetten van het elektromagnetisme begrijpen en kunnen toepassen - de begrippen uit de wisselstroomtheorie kennen en beheersen - gelijkstroom- en wisselstroomketens kunnen analyseren - de werking van elektrische meettoestellen kennen en de toestellen kunnen gebruiken - eenvoudige elektrische schakelingen kunnen realiseren

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Segers Werner, Practicum aandrijftechnieken, 2006. Niet gepubliceerde nota's, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 119p.

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

De studenten werken in groepjes van 2 of 3 aan een opdracht. De opstellingen in het labo zijn 'modulair' opgebouwd: de studenten bouwen zelf de schakelingen en verrichten hierop zelf de metingen.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • Andere: verslagen

B. Omschrijving

Naast het handboek staat op Toledo nog randinformatie. Tijdens de labozittingen worden de studenten tussentijds begeleid om de opdracht tot een goed einde te brengen en om de veiligheid van studenten en opstellingen te garanderen.
OA:
03200290
Code:
03200290
Vakcoördinator:
Werner Segers
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands