Elektrisch onderhoud (2006-2007)

ELEKTRISCH ONDERHOUD 1. Metingen op elektrische motoren: - slijtage, defecten, problemen; - normen, voorschriften, aanbevelingen; - veroudering van elektrische motoren; - onderhoudsaanbevelingen; - case-studies. 2. Infraroodmetingen: - inleidende begrippen (definitie- stralingsprincipe); - meten in de praktijk; - beperkingen van infraroodmetingen; - uitvoeringen van infraroodmetingen; - case-studies.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan de gebruikte vaktermen correct weergeven. -De bachelor in elektromechanica kan de slijtage, defecten en problemen van elektromotoren omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de veroudering van een elektromotor omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de onderhoudsaanbevelingen omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de begrippen, beperkingen en uitvoering van infraroodmetingen weergeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - cursus onderhoudstechnieken 2EM/OT. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd -onderhoudstechnieken 2EM. Studenten bezitten de volgende competenties- zie onderhoudstechnieken 2EM.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2005, cursus elektrisch onderhoud. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210462
Code:
05210462
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands