Vennootschapsbelasting (2006-2007)

Onderworpen en niet onderworpen vennootschappen Belastbare en niet belastbare inkomsten Aftrekbare beroepskosten: algemeen Specifieke kosten voor vennootschappen Algemene begrippen in verband over het bepalen van de belastbare winst Bepaling van de belastbare winst van vennootschappen met uitsluitend Belgische inkomsten Berekening van de vennootschapsbelasting Praktische toepassingen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen de belastbare inkomsten en de belasting berekenen van vennootschappen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VERVOORT, J. Vennootschapsbelasting, Kapellen, Pelckmans

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241620
Code:
02241620
Vakcoördinator:
Yvettte Vermeirsch
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands