Projectmanagement (2006-2007)

Steeds meer ondernemingen zowel grote als KMO's, worden geconfronteerd met steeds sneller veranderende omgevingen (innovatie, globalisatie). Hierdoor moeten zij vaker overgaan tot het introduceren van nieuwe producten, diensten en technologie├źn om de concurrentie het hoofd te bieden. Dit houdt in dat de routinematige activiteiten regelmatig moeten plaats maken voor een projectmatige aanpak. Het succes van die benadering om de verandering tot een goed einde te brengen is voor een belangrijk deel terug te voeren op een methode die gebaseerd is op een gedegen projectmanagement. In de praktijk willen projecten nog wel eens mislukken wanneer onvoldoende aandacht wordt besteed aan een goede voorbereiding. In deze cursus willen wij naast een aantal onontbeerlijke theoretische basisconcepten aandacht besteden aan de praktische aanpak en uitvoering van een project. Wij willen een antwoord formuleren op volgende vragen om een project succesvol uit te voeren:
 • Wat is een project?
 • Wat is projectmatig werken?
 • Hoe wijkt projectmatig werk af van ander werk?
 • Wat is projectmanagement?
 • Welke medewerkercompetenties zijn belangrijk in het projectteam?
 • Hoe een project opstarten?
 • Hoe een projectteam samenstellen?
 • Hoe onderhandelen met de opdrachtgever van het project?
 • Hoe een projectopdracht formuleren?
 • Hoe een project organiseren en beheren?
 • Hoe de projectvoortgang opvolgen?
 • Hoe communiceren en rapporteren rond de projectopdracht en -uitvoering?
 • Hoe conflicten voorkomen en oplossen tijdens de projectuitvoering?
 • Hoe een project afsluiten?

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • Andere: Uitgebreide PPT

B. Verplichte leermiddelen

 • (ISBN 90 395 2124 7) von Meyenfeldt, Fokkeline, Basiskennis projectmanagement, Academic service, Schoonhoven, 2003, tweede herzien druk, 116 blz.

C. Aanbevolen leermiddelen

 • (ISBN 9001 34785 1) Grit Roel, Projectmanagement, Wolters Noordhof, Groningen, 2000, derde druk, 176 blz.
 • (ISBN 90 5261 401 6) Gevers Ten, Zijlstra Tjerk, Praktisch Projectmanagement, Academic Service, Schoonhoven, 2003, 180 blz.
 • (ISBN 90395 2262 6) De Feiter, Basiscursus Project 2003, Academic Service, Schoonhoven, 2004, 288 blz.
 • (ISBN 90 334 4262 0) Verhaert, P., 'Praktijk van de Productontwikkeling', ACCO Leuven, 1998
 • (ISBN .90 .5189 .330 .2) Walraevens, I., 'Problemen oplossen met creatieve technieken', LEMMA, Utrecht 1994
 • (ISBN 90-5189-528-3) Buijs, J., Valkenburg, R., 'Integrale Productontwikkeling', LEMMA, Utrecht 1996

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
02244020
Code:
02244020
Vakcoördinator:
Antoine De Vleeschauwer
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands