Onderwijsbevoegdheid Wiskunde (2006-2007)

Er wordt een keuze gemaakt uit de volgende onderwerpen: -) analytische meetkunde (werken met coördinaten, vergelijkingen, scalair product, vectoren) -) beschrijvende statistiek en telproblemen -) basis van discrete wiskunde (rijen, som van rijen) Didactiek: er wordt een keuze gemaakt uit de volgende onderwerpen: zorgverbreding, jaarplanning, problem solving, begeleid zelfstandig leren, evaluatie, studie van didactische artikels, vernieuwende wiskunde

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
-) De competenties van de eerste twee jaren komen terug aan bod, maar worden gelinkt aan andere inhouden; -) je kan zelfstandig plannen -) je kan leerlingen begeleiden tot goede probleemoplossers -) je weet vernieuwend didactisch materiaal te vinden en kan het efficiënt gebruiken in je les.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de leerinhouden, vaardigheden en attitudes van de vorige jaren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

handboeken tweede graad, docentencursussen, didactische artikels, internetsites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254430
Code:
10254430
Vakcoördinator:
Jos Willems
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands