Databases 1 (2006-2007)

- Algemene inleiding van databasesystemen - Aanmaak van tabellen en de eigenschappen ervan - Ontwerpen van queries - Vereenvoudigen van ingave van data d.m.v. formulieren en subformulieren - Aanmaak van rapporten - Uitwisselbaarheid met andere softwarepakketten - Koppeling van tabellen / types van relaties - Normalisatieregels van CODD / uitwerken van de structuur van databases - Programmeren in SQL (Select, Update, Delete, Union, Joins, Security, Indexes, Views, Stored procedures, ...) - Gebruik van VBA in MS Access

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
Toelichting:
-De bachelor in elektronica-ICT kan de regels van CODD toepassen om zo tot een genormaliseerde database te komen -De bachelor in elektronica-ICT kan tabellen, queries, formulieren en rapporten maken, uitvoeren en gebruiken zodat een willekeurige gebruiker met de database kan werken -De bachelor in elektronica-ICT kan de meest voorkomende SQL-codes gebruiken en opstellen om op die manier de communicatie te regelen tussen een programmeertaal en een database -De bachelor in elektronica-ICT kan een SQL Server database opstellen om ze achteraf te kunnen evalueren op gebied van gebruik, onderhoud, bottlenecks. -De bachelor in elektronica-ICT kan een complex fysisch model omzetten naar een echte implementatie in een DBMS zoals SQL server rekening houdend met de juiste beveiligingsmaatregelen, transactie management, backup en recovery, hardware keuze, optimalisatie van de queries, ...

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Roger Frans, 2004, Access 2003 1/3, Campinia Media, Geel Kristof Nuyts, SQL, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Roger Frans, 2005, Access 2003 2/3, Campinia Media, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • open boek
 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210624
Code:
05210624
Vakcoördinator:
Kristof Nuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands