automatisering (2006-2007)

Inleiding - Toepassingsgebieden, voor- en nadelen perslucht. - Dimensioneren van pneumatische cilinders. - Keuze van het vermogenventiel i.f.v. de cilinder. - Berekening van het persluchtverbruik. - Energiebesparingsmogelijkheden bij persluchtautomatisatie. Snelheids- en krachtregeling van cilinders. - Smoren uitlaat - Snelontluchtingsventiel. Speciale uitvoeringen van persluchtcilinders. Ontwerp en opbouw van pneumatische schakelingen. - Ventielen, cilinders, terugslagkleppen enz. De kaskadeschakeling. De logische schakelingen - Combinatorische volgordeschakelingen. - Sequentiële schakelingen - enkelzijdig- en dubbelzijdig luchtgestuurde ventielen Pompen - Tandradpompen - Tandwielpompen - Schottenpompen - Axiale plunjerpompen Hydromotoren - Tandradmotoren - Schottenmotoren - Plunjermotoren Hydrocilinders - Indeling - Constructieve opbouw - Opstelmogelijkheden Stuurschuiven algemeen Niet-progressieve stuurschuiven - Constructieve opbouw - De bediening Progressieve stuurschuiven - Proportioneelventielen - Servoventielen Debiet- en drukregelventielen algemeen - Debietregelventielen - Drukregelventielen Proces Control Functies bij PLC’s - PID-functie - Tijdproportionele regeling Naderingschakelaars - Inductieve naderingsschakelaars - Capacitieve naderingsschakelaars - Fotocellen Busssystemen in de automatiseringswereld: - Acatuator Sensor Interface (ASI) - Interbus

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
Studenten moeten - pneumatische componenten dimensioneren en herkennen. - een pneumatisch schema kunnen ontwerpen, opbouwen en analyseren. - hydraulische componenten kunnen dimensioneren. - een hydraulisch schema kunnen analyseren. - kunnen bepalen welk bussysteem bruikbaar is voor hun toepassing

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Booleaanse algebra Karnaugh kaarten Basiskennis mechanica (krachten, drukken, snelheden ...) Basiskennis thermodynamica Basiskennis fysica

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2004, Cursus Automatisering, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling met schriftelijke voorbereiding Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen In de week voor de examens, twee voormiddagen ter beschikking om vragen te stellen
OA:
03201191
Code:
03201191
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands