toegepaste mechanica (2006-2007)

Tandwielen. Algemene definities betreffende de tandwieloverbrenging. - Grondbeginsel --- constructie van Reuleaux --- normalisatie --- evolvent profiel - Rechte tandwielen met evolvente vertanding --- ingrijpweg --- ingrijpboog --- ingrijpquotiƫnt --- verandering van de asafstand --- eigenschappen van de evolvente tandprofielen --- tandspeling --- ondersnijding --- profielverschuiving. Koppelingen. Indeling - overzicht van koppelingen - berekenen van koppelingen. Tribologie - wrijving - slijtage - smeermiddelen Wentellagers - Indeling - toepassingsgebied - levensduurberekening - toleranties - passingen - lagerspeling - montage - demontage - afdichting en smering Glijlagers. - Algemene begrippen - Stribeck-curven - hydrodynamiche smering - glijmaterialen - smering van glijlagers. Riemoverbrengingen - Constructies en toepassingen - soorten riemen en materialen - theoretische principes voor berekening van een riemoverbrenging - praktische berekening van riemoverbrengingen. Kettingen - Kettingsoorten - uitvoering en toepassing - onderdelen van de kettingoverbrengingen - berekening van een kettingoverbrenging

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
De studenten kunnen de werking van de verschillende machine-onderdelen uitleggen. De studenten kunnen de nodige berekeningen uitvoeren om een machine-onderdeel juist te selekteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisprincipes van de sterkteleer : reactiekrachten, spanningen, vervormingen. Technisch tekenen : maataanduiding, passingen, oppervlakteruwheid.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

J. Ver Elst, 2006, Machine-onderdelen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel . Machine-onderdelen : Roloff/Matek.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
03201331
Code:
03201331
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands