Financieel bedrijfsbeleid (2006-2007)

Deze cursus leert de financiële situatie van een bedrijf te beoordelen. Hiertoe wordt de jaarrekening onderworpen aan een financiële analyse. De meeste aandacht gaat uit naar de berekening van ratio's die een inzicht geven in de liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitspositie van een bepaald bedrijf. De volgende techniek die aan bod komt, is de break-even analyse. Dergelijke analyse is noodzakelijk voor de bepaling van de minimale omzet. De resultaten van deze analyse dienen onder meer als input voor het laatste onderwerp budgettering. Dit deel geeft een overzicht van de veschilldende soorten budgetten en hun samenhang. Elke techniek wordt toegepast op concrete bedrijfssituaties.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De studenten kunnen een jaarrekening van een bedrijf lezen en interpreteren - De studenten kunnen de financiële situatie van een bedrijf beoordelen - De studenten kunnen voorstellen ter verbetering van de financiële situatie formuleren - De studenten kennen de samenhang tussen operationele plannen en financiële budgetten - De studenten kunnen een onderscheid maken tussen de verschillende soorten budgetten - De studenten kunnen zelfstandig budgetten opstellen - De studenten kunnen break-even analyses uitvoeren - De studenten kunnen de resulaten van een break-even analyse interpreteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient minimaal een bachelordiploma in zijn bezit te hebben.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Thijs Hilde, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02244002
Code:
02244002
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands