Informaticatoepassingen 1 (2006-2007)

Windows XP Professional (beknopt), PowerPoint 2003, Word 2003 beginners en gevorderden

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
Toelichting:
Beknopt: gebruik van Windows. Grondige kennismaking met presentaties (PowerPoint 2003). De student leren werken met een tekstverwerkingsprogramma en aldus een beeld geven van de kracht en de mogelijkheden van dergelijk PC pakket (Word 2003).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Getuigschrift van het middelbaar onderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Windows XP Professional Beginners: nota's. PowerPoint 2003: nota's en oefeningen. Word 2003: Nota's docent en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02242100
Code:
02242100
Vakcoördinator:
Simonne Kemps
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands