Personenverzekering (2006-2007)

Verzekeringen gewaarborgd inkomen, lichamelijke ongevallen, hospitalisatie. Individuele levensverzekeringen: - klassieke producten - universal life en unit-linked producten Groepsverzekeringen en pensioenfondsen Bedrijfsleidersverzekeringen Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Sommenverzekering, Fons Jansens. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242243
Code:
02242243
Vakcoördinator:
Fons Jansens
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands