Vermogenelektronica lab (2006-2007)

 • Diodegelijkrichters met inductieve en capacitieve last
 • 3-F-Bruggelijkrichter
 • De enkelzijdige thyristorgelijkrichter
 • De volgestuurde thyristorbrug
 • De halfgestuurde thyristorbrug
 • Triac sturingen : fase aansnijding
 • Triac sturingen : volle golf sturing
 • SSR : Solid State Relais
 • DC-remmen ASM
 • Debietregeling van een centrifugaalpomp
 • De softstarter : ALTISTART 3
 • PAM - frequentieomvormer
 • Frequentieomvormer voor ASM's : PWM
 • DC-chopper met thyristoren
 • Gebruik van de Power Harmonics Analyser

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C15 Training geven over elektrotechnische systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Elektrische machines, Elektrische machines lab Studenten kunnen vlot werken met elektrische en elektronische meetinstrumenten en bezitten de basisvaardigheden om elektrische circuits op te bouwen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Studenten hebben de volgende cursussen doorgenomen:
 • Leo Dillen, 2006, Labo vermogenelectronica 3ET, niet gepubliceerde cursus, Geel, 55p.
 • W. Vandermeulen, 2006, Vermogenelektronica 3EM/ET, niet gepubliceerde cursus, Geel, 50p
 • Eigen nota's en werkschrift
 • Handleiding van diverse meetapparatuur

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210329
Code:
05210329
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands