Rundveevoeding (2006-2007)

Bespreking transitieperiode melkvee Beoordelingsnormen melkveerantsoenen Voersystemen in de melkveehouderij: TMR, Fasevoedering, normvoedering en Flate rade feeding. Beoordeling melkcontrole in functie van de voeding Vetgehalte, eiwitgehalte sturend voeren Ureum in de melk Koolhydraten in een melkveerantsoen Stofwisselingsstoornissen Penswerking optimaliseren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
Toelichting:
Studenten kunnen melkcontrole evalueren en problemen opmerken en deze via voeding voorkomen. Studenten kunnen stofwisselingsproblemen koppelen aan fouten tijdens transitieperiode Studenten kunnen voor en na delen van verschillende voersystemen aanhalen. Studenten kunnen aangeven in een rantsoen wat melkstimulerend is of invloed gaat hebben op gehaltes.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bachelor 2ste jaar rundvee

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s Resultaten stagebedrijven

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293290
Code:
03293290
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands