Airconditioning 2 (2006-2007)

- berekenen van luchtkanalen volgens verschillende methodes - luchtkleppen - toe- en afvoerroosters - luchtfilters - een keuze maken in het ventilatortype - luchtverhitters en luchtkoelers - luchtbevochtigingsapparatuur

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De bachelor elektromechanica kan luchtkanalen berekenen volgens verschillende methodes De bachelor elektromechanica kan luchtkleppen selecteren De bachelor elektromechanica kan toe- en afvoerroosters selecteren De bachelor elektromechanica kan luchtfilters selecteren De bachelor elektromechanica kan een keuze maken in het ventilatortype De bachelor elektromechanica kan luchtverhitters en luchtkoelers selecteren De bachelor elektromechanica kan luchtbevochtigingsapparatuur selecteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Airco1 2EM KLIM

A. Type

  • cursus
  • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

Neys Valère, 2006, cursus Airconditioning 2. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210448
Code:
05210448
Vakcoördinator:
Valère Neys
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands