sensoren en actuatoren pract (2006-2007)

-Opzoeken van informatie over een sensor of meetsysteem dat in de laatste jaren veel onderzoeksbelangstelling geniet. -Deze informatie structureren. -Een wetenschappelijk artikel opstellen dat de state-of-the-art beschrijft inzake deze sensor.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiĆ«ren
Toelichting:
De student kan op een gestructureerde wijze informatie opzoeken over een modern onderzoeksdomein De student kan een wetenschappelijk artikel opstellen over een modern onderzoeksonderwerp

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De helft van de evaluatie wordt gebaseerd op de afgeleverde paper. De andere helft over de mondelinge toelichting ervan op het examen.
OA:
03201905
Code:
03201905
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands