Zwemmen (2006-2007)

Basisvaardigheden verwerven in overlevingszwemmen, reddend zwemmen en snorkelen met het oog op initiatielessen in het secundair onderwijs. Kennismaking met recreatief zwemmen. Zwemspecifieke didactische principes respecteren bij het voorbereiden van zwemlessen. Het zelfstandig en in groep kunnen werken. Het eigen leerproces in handen kunnen nemen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
A leerkracht als inhoudelijk expert: 1. Basisvaardigheden verwerven in overlevingszwemmen P 2. Vaardigheden verwerven in reddend zwemmen P 3. Vormen van recreatief zwemmen beheersen: snorkelen, balvaardigheid, aangepaste spelen in het water P 4. Kunnen hanteren van de correcte terminologie T 5. Bewegingskenmerken gestructureerd kunnen verwoorden T 6. Methodische en didactische uitgangspunten inzake reddend zwemmen en recreatief zwemmen kunnen begrijpen en verwoorden T 7. Medische en fysiologische aspecten inzake zwemmen kunnen uitleggen T 8. Zwemspecifieke didactische principes respecteren bij het voorbereiden van zwemlessen T 9. Gespecialiseerde vakliteratuur kunnen hanteren T B lkr als begeleider van leerprocessen C lkr als organisator D lkr als innovator

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De drie zwemslagen (schoolslag, borstcrawl, rugcrawl) beheersen. De student moet eveneens een didactische basis hebben in het zwemonderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

levenslang zwemmen in school, club en vrije tijd didactiek van het zwemonderwijs, W Van Asssche

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10253131
Code:
10253131
Vakcoördinator:
Elke Poels
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands