Toegepaste voedingsleer (2006-2007)

In toegepaste voedinsleer worden verschillende methodieken m.b.t. het verzamelen van voedselconsumptiegegevens besproken met ruime aandacht voor voedingsanamneses. Ter illustratie worden enkele onderzoeksresultaten van voedingsgewoonten van specifieke bevolkingsgroepen kritisch bestudeerd, . De meeste aandacht gaat naar de voeding tijdens verschillende levensfasen (lagere schoolkinderen, adolescenten, ouderen) en in bijzondere omstandigheden (zwangerschap, sport en vegetarisme). Hierbij worden telkens specifieke kenmerken, voedingsnoden, praktische voedingsaanbevelingen en aandachtspunten overlopen,

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten kunnen door vergelijking van verschillende voedingsanamnesemethoden vanuit een bepaalde probleemstelling de gepaste techniek uitkiezen en motiveren - Studenten kunnen voedingsbehoeften bepalen voor gezonde individuen van verschillende leeftijden (lagere school, schoolkinderen en adolescenten, ouderen) en in bijzondere omstandigheden (sport, zwangerschap, vegetarisme) - Studenten kunnen voor deze groepen praktische voedingsadviezen geven rekening houdend met specifieke kenmerken, behoeften en algemene regels m.b.t gezonde voeding .- Studenten kunnen uit opgegeven wetenschappelijke referenties de belangrijkste conclusies halen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- voedingsleer en toegepaste voedingsleer 1 e jaar - basisbegrippen anatomie, fysiologie en pathologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Loo Marleen, 2005. Toegepaste voedingsleer. Niet gepubliceerde cursus met bijlagen en artikels en websitereferenties KHK Geel Nederlands voedingsstoffenbestand, 2001, Nevo tabel Voedingsaanbevelingen voor Belgiƫ , NRV, 2003 en aanbevelingen uit andere landen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Voor een verdere concretisering van de competenties en evaluatiecriteria wordt verwezen naar de cursus. In een schriftelijk gesloten boek examen worden theoretische kennis en inzichten getoetst: - enerzijds met betrekking tot anamnesetechnieken - anderzijds met betrekking tot behoeften en concrete adviezen voor verschillende bevolkingsgroepen rekening houdend met specifieke kenmerken en algemene regels m.b.t. gezonde voeding
OA:
06021590
Code:
06021590
Vakcoördinator:
Marleen Van Loo
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands