Sociaal recht 1 (2006-2007)

· Arbeidsovereenkomsten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
· Memoriseren en parate kennis verwerven van begrippen die vaak in het sociale recht worden gebruikt · Consulteren en gebruik maken van juridische bronnen. De arbeidsovereenkomstengidsmoet worden gebruikt om de regelgeving te leren opzoeken. · Studenten moeten al in staat zijn om eenvoudig juridische oplossingen te zoeken voor hulpvragen die betrekking hebben op juridische onderwerpen die in het sociaal recht worden aangeboden. · Op het einde van het eerste semester moeten de studenten arbeidsrechtelijke juridische situaties en kunnen ontrafelen en er de reglementering op toepassen · Eenvoudige en algemene uitleg geven over wetgeving

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

· Vandeberg An, 2005, Niet gepubliceerde cursus (inleiding - dia's - oefenboek), KH Kempen, Geel, 100 p · Arbeidsovereenkomstengids, 2004, LBC, Antwerpen, 656 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • Andere: monitoraat

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • Andere: schriftelijk open boek proefexamen

B. Omschrijving

OA:
04230041
Code:
04230041
Vakcoördinator:
Ilse Briers
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands