VCA-opleiding voor leidinggevenden (2006-2007)

 • Waarom veiligheid? Begrippen, arbeidsongevallen, statistieken, ...
 • Veiligheidswetgeving? Overzicht, historiek, ARAB-Codex, Veiligheidsorganen, Preventie op het werk, keurmerken, aansprakelijkheid, ...
 • Risico-bepaling? Begrippen, indeling, definities, beoordeling, gevolgen, methoden ( risicoboom, taakanalyse, ...)
 • Gevaarlijke producten? Symbolen, voorzorgsmaatregelen, vergunningen, gevaarssymbolen, ...
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen? Wanneer, gebruik, mogelijkheden, stralingsgevaar...
 • Ergonomie
 • Signalisatie
 • Besloten ruimten
 • Veiligheid tijdens het lassen
 • Veiligheid bij hijsen, tillen en dragen
 • Geluid en trillingen
 • Bedrijfsnoodplannen
 • Bevorderen van veilig werken

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • De bachelor in elektrotechniek kan de veiligheidsreglementering voor een bedrijfsactiviteit opstellen. Hij kan het praktisch probleem structureren en de probleemsituatie na onderzoeken en mogelijke correctie verbeteren
 • De bachelor in elektrotechniek kan risicoanalyses uitleggen
 • De bachelor in elektrotechniek kan het gebruik van beschermingsmiddelen, voorzorgsmaatregelen, noodplannen en vergunningen beoordelen, kritisch onderzoeken en verantwoorden.
 • De bachelor in elektrotechniek kan via het behalen van het VOL-VCA attest keuzes om de veiligheid te bevorderen verantwoorden en uitleggen.
 • De bachelor in elektrotechniek kan uitleggen waarom bepaalde situaties en machines niet toelaatbaar zijn in een industriĆ«le omgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Diploma secundair onderwijs

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden ( ISBN 90-6625-029-1 ) Provinciaal veiligheidsinstituut Presentaties ( via Toledo ) : M. Peetermans Vragenlijsten : Veiligheidsinstituut

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210634
Code:
05210634
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands