Voeding (2006-2007)

Vertrekkend vanuit een herhaling DVE en VEM, gaan we de vertering en benutting van koolhydraten en eiwitten voor rundvee bespreken.Ook de achtergronden voor sturing van de melkinhouden worden bestudeerd.Extra aandacht besteden we aan de voeropnamebepaling bij rundvee en de rantsoenberekening bij jongvee.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen melkproductiecijfer beoordelen en bijsturingen adviseren om de gehaltes in de melk te corrigeren. Studenten maken een rantsoenberekening voor jongvee en beoordelen de resultaten op hun praktische bruikbaarheid. Studenten kunnen vanuit de rantsoensamenstelling een voorspelling maken van de productieresultaten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bachelor agro en biotechnologie 1ste jaar landbouw

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek Melkveehouderij Pr Wageningen Tabellenboek Veevoeding CVB Eigen nota’s Excel rantsoenberekeningsprogramma

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • open boek

B. Omschrijving

OA:
03292411
Code:
03292411
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands