Navorming (2006-2007)

De leerinhouden hebben betrekking op de bewegingsdomeinen van het L.O.-onderwijs, op didactische vaardigheden en op emotioneel-sociale vaardigheden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De leraar als innovator. De leraar als inhoudelijke expert

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student beschikt over een basis aan zelfverantwoordelijkheid (wat opgebouwd in het eerste en tweede jaar).

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
10253142
Code:
10253142
Vakcoördinator:
Hans Mennes
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands