Visual Basic sturingen (2006-2007)

-Schrijven van functies voor omrekenen van getalformaten; -Seriële communicatie tussen 2 PC's via COM-poort; -Data-uitwisseling tussen PC's in het netwerk met "WinSock"; -Aansturen van hardware via de parallelle poort. -Gegevensuitwisseling via "DataSockets".

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
Toelichting:
- De bachelor in elektronica kan Sub-functies programmeren en gebruiken; - De bachelor in elektronica kan gegevens uitwisselen tussen 2 PC's via de COM-poort; - De bachelor in elektronica kan gegevens uitwisselen met andere PC's in het netwerk via WinSock; - De bachelor in elektronica kan data lezen van, en sturen naar hardware, aangesloten op de parallelle poort; - De bachelor in elektronica kan gegevens uitwisselen en doorgeven via 'DataSockets',

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisprogrammeertechnieken in VB.net. Cursus "leren programmeren in VB.net"

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

-Roger Frans, 2004, cursus programmeren in VB.NET deel 1/2 -informatie op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • projectwerk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210608
Code:
05210608
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands