stromingsleer (2006-2007)

Begrippen en wetten van de fluïdomechanica - Wet van Bernouilli - Continuïteitsvergelijking - Viscositeit van een vloeistof - Laminaire en turbulente stroming Stromingsverliezen in een leidingssysteem - Drukverlies in rechte buizen - Drukverlies in hulpstukken Verdringingspompen - Pomparbeid - Indicateurdiagram - Pomparbeid-, vermogen en -rendement Windketels - Doel en werking - Berekening - Toepassingen en uitvoeringen van plunjer- en zuigerpompen Overzicht van waaierpompen - Centrifugaalpompen - Half-axiale pompen - propellerpompen Centrifugaalpompen met radiale uittrede - Principe en constructie - Vergroten van opvoerdruk en debiet - Opstelling - Voorbeeld Eulerse opvoerdruk en werkelijke opvoerdruk - Invloed van de schoepvorm en het aantal schoepen - Rendementen en vermogen ( Sankey diagramma) - Onderlinge afhankelijkheid van debiet, opvoerdruk en toerental - Pomp- en leidingskarakteristieken - Bedrijfspunt - Serie en parallelschakeling van waaierpompen Cavitatie - Invloed van de dampspanning - Net Positive Suction Head Berekeningsvoorbeelden van centrifugaalpompen Opheffen van axiale krachten Asafdichtingen - stopbuspakking - mechanical seals Pompen voor verontreinigde vloeistoffen Pompen voor de chemische industrie Pompen voor de voedingsindustrie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
Toelichting:
De studenten kunnen de algemene wetten van de hydrostatica toepassen. De studenten kunnen de wet van Castelli en de wet van Bernouilli toepassen. De studenten kunnen een eenvoudige pompinstallatie berekenen, d.w.z. - de meest economische leidingdiameter bepalen voor aanzuig- en persleiding - de leidingverliezen berekenen - de manometerische opvoerhoogte bepalen - keuze van een geschikte pomp voor een bepaalde toepassing i.f.v. rendement, vermogen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten kunnen de wetten van de hydrostatica en de hydrodynamica toepassen. - Studenten kunnen de manometrische opvoerdruk in een leidingsysteem berekenen. - Studenten begrijpen wat cavitatie is. - Studenten kunnen de NPSH van een pompinstallatie berekenen. - Studenten kunnen een volledig pompsysteem voor een landbouw-, tuinbouw- of voedingsbedrijf ontwerpen. - Studenten kunnen de relatie tussen de vorm van de schoep en de opvoerhoogte bij centrifugaalpompen verklaren. - Studenten kunnen de juiste pompkeuze maken voor een bepaalde toepassing. - Studenten kunnen de juiste ventilatorkeuze maken voor een bepaalde toepassing.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisbegrippen uit de mechanica Basisbegrippen uit de fysica Wet van Pascal Viscositeit Dampspanning Eigenschappen van materialen Begrippen uit de thermodynamica: entropie, entalpie

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Power Point presentaties Verwijzingen naar interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201901
Code:
03201901
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands