Communicatieve en agogische vaardigheden (gem.) (2006-2007)

-lichaamstaal -actief luisteren -erkenning/verwerping/negatie -positieve herinterpretatie -belonen en straffen -afspraken en regels

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-doordacht handelen t.o.v. leerlingen -positief (werk)klimaat creëren en onderhouden -verbale boodschap optimaal ondersteunen door lichaamstaal -klasgebeuren reguleren met respect voor leerlingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten beheersen de competenties van het OA agogische vaardigheden uit 1Baso.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Dijckmans Chris en Schuurmans Daniëlle, 2006, Communicatieve en agogische vaardigheden. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Procesbegeleiding bij het presentatieportfolio.
OA:
10250140
Code:
10250140
Vakcoördinator:
Danielle Schuurmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands