databases (2006-2007)

-Database systemen: historiek en motivatie voor informatie systemen -Bestandsorganisatie en indexen -Entity-Relationship modellering -Database analyse en ontwerp technieken -Structured Query Language (SQL) -Multi-user omgeving: security; transaction management; backup and recovery -Interfaces voor database toegang -Query processing en optimizatie -Object-oriented DBMS -Data Warehousing

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
Vertrekkende van de eisen van de toekomstige databasegebruikers is men instaat zelfstandig tot een gestructureerde probleemvoorstelling te komen. Dit proces valt onder de noemer systeem ontwikkelling. In de database terminologie noemt men dit een conceptueel schema dat bijvoorbeeld in de vorm van een ER diagram kan weergegeven worden.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten begrijpen het belang van informatie- en databasesystemen in onze samenleving. - Studenten begrijpen de voornaamste begrippen die te maken hebben met databases. Het gaat hier dan over begrippen zoals primaire sleutel, referende sleutel, integriteit, relationele databases, concurrency control, ER modelering, ... - Studenten kunnen complexe SQL instructies opstellen om het DBMS te ondervragen. - Studenten kunnen een complex fysisch model omzetten naar een echte implementatie in een DBMS zoals MySQL. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de juiste beveiligingsmaatregelen, transactie management, backup en recovery, hardware keuze, optimalisatie van de queries, ... - Studenten hebben een bredere kijk op het geheel waardoor zij goed kunnen inschatten wat de consequencies zijn voor de ene factor bij het aanpassen van een andere

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisbeginselen van programmeren.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Slides (beschikbaar op elektronisch leerplatform) D.M. Kroenke(2004). Databases : beginselen, ontwerp en implementatie. New Jersey : Prentice Hall.

C. Aanbevolen leermiddelen

Thomas Connolly and Carolyn Begg (2005). Database Systems : A practical approach to design, implementation and management fourth edition. Addison-Wesley Rick f. van der lans(1999). Het SQL leerboek,. Academic Service. Roger Frans (2001). Access 2002 beginners. Campinia Media. Roger Frans (2001). Access 2002 gevorderden (Jet). Campinia Media. Roger Frans (2003). Access 2002 gevorderden (SQL server). Campina Media Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. McFadden (2002). Modern Database Management. Paul Dubois (2005). MySQL The definitive guide to using, programming, and administrering MySQL 4.1 and 5.0, Third edition. Sams publishing.

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
03200281
Code:
03200281
Vakcoördinator:
Peter Karsmakers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands