groenteteelt II (2006-2007)

- Volgende teelten worden besproken: - witloof - kolen - prei - aardbei Bij de teelten komen telkens volgende aspecten aan bod: - marktsituatie - plantkundige gegevens - zaaien en opkweek - bemesting - teeltwijzen en -systemen - rassen - teelthandelingen - klimaatsgegevens - mechanisatie en automatisatie - gewasbescherming - oogsten, sorteren en versmarkten - arbeid

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten beheersen de voornaamste vollegrondsteelten van Vlaanderen De studenten kunnen een teeltplan opstellen voor een openluchtperceel De studenten kunnen een advies voor de voornaamste ziekten en plagen in de groenteteelt ontwikkelen De studenten kunnen een advies rond de voornaamste teelthandelingen in de groenteteelt ontwikkelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

plantenvoeding fytotechnie plantenbescherming bodemkunde

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Powerpointpresentaties, allerlei beeldmateriaal over groenten, schadebeelden Verwijzingen naar interessante websites Literatuur DLV, Ziekten en plagen in de groenteteelt, 1998 PROEFTUINNIEUWS, 2-wekelijks tijdschrift. GROENTEN EN FRUIT, wekelijks tijdschrift

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03204003
Code:
03204003
Vakcoördinator:
Rudi Aerts
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands