netwerken (aanvullingen) pract (2006-2007)

-Inleiding lokale netwerken -Netwerk media +Koper, +Optisch +Draadloos + Kabeltesten -Data link laag +Ethernet, +Fast Ethernet, +Gigabit Ethernet , +10Gigabit Ethernet -Netwerklaag +IP frame +ARP, +RARP, +ICMP, +Fragmentatie +Subnetnetting +IPv6 -Transportlaag +TCP +UDP -Applicatielaag -Configuring Routers, +RIP, +Cisco IOS, +CDP, +ACL's -Analyseren en oplossen van problemen -Configuring Routers, +RIP, +OSPF, +EIGRP, +ACL's -Configuring Switches, +Spanning tree, +VLAN's, +VTP -Analyseren en oplossen van problemen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 05. Leiding geven
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kennis van de werking van een PC of CPU is aanbevolen doch niet echt fundamenteel

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: Labo

B. Verplichte leermiddelen

Cisco Network Academy leeromgeving CCNA 1 + 2 +3

C. Aanbevolen leermiddelen

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) 3rd Edition ISBN13: 9781587131509 CCNA 3 and 4 Companion Guide (Cisco Networking Academy Program) 3rd Edition ISBN13: 9781587131134

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200340
Code:
03200340
Vakcoördinator:
Staf Vermeulen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands