Algemene pathologie en dieetkunde (2006-2007)

OA ALGEMENE PATHOLOGIE Wondleer De chirurgische ingreep Chirurgische ingrepen van belang bij de zwangerschap Kinderheelkunde Inleidende begrippen uit de medische pathologie Specifieke begrippen uit de medische pathologie Psychose, depressie, persoonlijkheidsstoornisssen OA DIEETKUNDE Gezonde voeding tijdens zwangerschap en lactatie Relevante dieten voor de zwangere Borstvoeding - flesvoeding gezonde zuigeling Prematurenvoeding Voeding van de zieke zuigeling: allergieën en stofwisselingsstoornissen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De student kent het belang van een gezonde voeding tijdens zwangerschap en lactatie - De student ontwikkelt inzicht in de belangrijkste ziekten tijdens de zwangerschap waarbij voeding en/of het dieet een rol spelen in de behandeling ervan - De student verwerft kennis omtrent de voeding van gezonde en zieke zuigelingen - De student verwerft kennis en inzicht met betrekking tot de heelkundige pathologie - De student verwerft kennis en inzicht met betrekking tot de medische patholgie - De student leert een algemeen klinisch beeld herkennen en probleemoplossend te benaderen - De student verwerft kennis en inzicht in de psychiatrische patholgie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07280144
Code:
07280144
Vakcoördinator:
Hilde Geens
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands