Multimedia 2 (2006-2007)

Je maakt kennis met geavanceerde ontwerptechnieken voor een statische website. Je ontwerpt grafische elementen voor de website. Je optimaliseert deze grafische elementen op een correcte manier voor gebruik binnen een website Je maakt een website dynamisch aan client-site door gebruik te maken van JavaScript. Je gegeven opvragen via XML en deze in een website verwerken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT kan elementen binnen een website positioneren via CSS waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan grafische elementen aanmaken en optimaliseren voor het Internet waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een website dynamisch maken door via JavaScript waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan zelf eenvoudige JavaScript ontwerpen waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan XML bestanden verwerken in zijn website waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen

 • basistechnieken HTML en CSS
Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd
 • Multimedia 1
Studenten bezitten de volgende competenties
 • Competenties Multimedia 1

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Handboek Dreamweaver 8 - Initiatie
 • Handboek Fireworks 8
 • Zie URL: http://www.mediatafel.com/boeken/

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210625
Code:
05210625
Vakcoördinator:
Patrick Verhaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands