elektronica pract (2006-2007)

Kennismaking met PLC: doel en algemene werking. Basis van PLC-programmatie: ladderdiagramma - logische schakelingen - timers, tellers

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 06. In teamverband werken
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een eenvoudig PLC-programma lezen en wijzigen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige wetten uit de elektriciteit. Basis van booleaanse algebra.

A. Type

  • cursus
  • Andere: Uitgerust labo met PLC-opstellingen

B. Verplichte leermiddelen

Cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Na afspraak kunnen de studenten steeds voor hulp terecht.
OA:
03201800
Code:
03201800
Vakcoördinator:
Walter Mertens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands