Capita Selecta (2006-2007)

Sociaal juridische aspecten bevat 2 delen: sociaal zekerheidsrecht en communicatievaardigheden. Sociaal zekerheidsrecht bevat volgende thema's: - Transparantie van de Belgische sociale zekerheid en sociale bijstand - De verschillende takken naderbij bekeken - Moderne toepassingen: SIS-kaart en zorgverzekering Communicatievaardigheden behandelt volgende thema's: - Agressie bij patiënten - Mijn plaats in het team - Het intakegesprek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Tijdens en na de lessen via mail.
OA:
03295401
Code:
03295401
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands