Successierechten (2006-2007)

Principes van het erfrecht Wettelijke bepalingen inzake successierecht. Grondslag van het successierecht. Aangifte inzake successierechten. Tarieven Procedure, controle en bewijs .de verminderingen en de familiale vererving van het familiebedrijf komen aan bod Wanneer bestaat de verplichting tot registreren, wat zijn de heffingsregels. Men bekijkt dan het algemeen vast recht, het specifiek vast recht en alle evenredige registratierechten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

Vermeirsch Yvette, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 60p. De Troeyer Kathleen, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 40p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02255000
Code:
02255000
Vakcoördinator:
 
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands