Sierteelt (2006-2007)

Bloementeelt: de teelt van de voornaamste groene potplanten en snijbloemen De cursus behandelt de economisch belangrijkste teelten met daarin volgende aandachtspunten: de voornaamste geslachten, soorten en rassen, de teeltwijze van het gewas, teeltspreiding en marktsituatie, kwaliteitsnormen, arbeidsanalyse, specifieke mechanisatie en automatisatie, gewasbescherming

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten moeten de teelt van de voornaamste potplanten kunnen uitleggen. De studenten moeten de teelt van de voornaamste snijbloemen kunnen uitleggen. De studenten moeten de meest voorkomende ziekten en insecten in de bloementeelt kunnen herkennen en een mogelijke bestrijding kunnen toepassen. De studenten moeten de verschillende bemestingsmogelijkheden in de sierteelt kennen. De studenten moeten de belangrijkste teelthandelingen kunnen bespreken. De studenten moeten de voornaamste geslachten, soorten en cultivars kennen (naam + kenmerken).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Paul Grauwen, 2004, Groene Potplanten en Snijbloemen, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 200p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293390
Code:
03293390
Vakcoördinator:
Paul Grauwen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands