Wiskunde (2006-2007)

 • Algebra
  • Machten en wortelvormen
  • Ontbinden in factoren
  • Breuken
  • Volgorde van bewerkingen
  • SI-eenheden
 • Reële functies
  • Begrippen
  • Grafisch onderzoek
  • Veeltermfuncties (1e en 2e graadsfuncties)
  • Rationale functies
  • Irrationale functies
  • Logaritmische en exponentiële functies
  • Goniometrische en cyclometrische functies
  • Samenstelling van functies
 • (Stelsels van) Vergelijkingen
  • Grafisch oplossen
  • Algebraïsch oplossen
 • Complexe getallen
  • Definitie en voorstelling
  • Verschillende vormen en bewerkingen
 • Analyse
  • Continuïteit en limieten
  • Afgeleiden en toepassingen
  • (Inleiding tot) bepaalde en onbepaald integralen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • De bachelor in logisitiek kan elementaire bewerkingen met reële getallen uitvoeren, in het bijzonder in het kader van oefeningen rond SI-eenheden. Hij kan het bekomen resultaat kritisch controleren en eventueel corrigeren.
 • De bachelor in logisitiek kan algebraïsche, logaritmische, exponentiële, goniometrische en cyclometrische functies gebruiken en herkennen.
 • De bachelor in logisitiek kan de oplossingen van (stelsels van) vergelijkingen berekenen, waarbij hij de juiste oplossingsmethode selecteert en het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in logisitiek kan elementaire bewerkingen met complexe getallen uitvoeren, waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in logisitiek kan continuïteit en limietgedrag afleiden uit een grafische voorstelling van een functie.
 • De bachelor in logisitiek kan afgeleiden berekenen en toegepaste vraagstukken (minimum-maximum probleem, raaklijnen, ...) hierop herkennen en de oplossingen ervan berekenen. Hij kiest hierbij de juiste oplossingsstrategie en controleert/corrigeert waar nodig.
 • De bachelor in logisitiek kan de oplossing van eenvoudige (on)bepaalde integralen berekenen, waarbij hij de juiste oplossingsmethode selecteert en het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Beirinckx Lieve, Janssen Jan, Nuyts Kristof, Tyskens Inge (2006). Wiskunde: Een brug tussen secundair en hoger onderwijs. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.
 • Beirinckx Lieve, Janssen Jan, Nuyts Kristof, Tyskens Inge (2005). Complexe getallen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.
 • Beirinckx Lieve, Janssen Jan, Nuyts Kristof, Tyskens Inge (2005) Wiskunde: Analyse I. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.
 • Angenon Antoine, Werken met grootheden en wettelijke eenheden. Die Keure, Brugge.
 • C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

  B. Omschrijving

  A. Types

  • schriftelijk examen

  B. Omschrijving

  OA:
  05210479
  Code:
  05210479
  Vakcoördinator:
  Jan Janssen
  Semester:
  1
  Studiepunten:
  4
  Onderwijstaal:
  Nederlands