Netwerken 2a (2006-2007)

 • WANs and Routers
 • Introduction to Routers
 • Configuring a Router
 • Managing Cisco IOS Software
 • Routing - Distance Vector Routing Protocols
 • TCP/IP Suite Error and control Messages
 • Basic Router Troubleshooting
 • Intermediate TCP/IP
 • Access Control List Fundamentals
 • Case Study

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT verwerft een inzicht in het concept routing protocols
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een router configureren met een routing protocol RIP en/of IGRP.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan op een router ACLs en Password recovery toepassen
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een volledige case study ontwerpen dat het reële netwerk omvat van een bedrijf inclusief de basisconfiguratie van routers en de beveiliging met ACL's

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Netwerken 1
 • Studenten bezitten de volgende competenties - Zie Netwerken 1

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Cisco Systems, Inc, 2003, CCNA 1 and 2 Companion Guide Third Edition. ISBN 1587131102, Cisco Press, Inianapolis, 1087p. Cisco Systems, Inc, 2003 CCNA 3 and 4 Companion Guide Third Edition. ISBN 1587131137 , Cisco Press, Inianapolis, 1040p.

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210621
Code:
05210621
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands