natuurkennis 2 (2006-2007)

Grondige kennis van de belangrijkste soorten uit de volgende families -- Ranunculaceae -- Brassicaceae -- Ericaceae -- Rosaceae -- Fabaceae -- Apiaceae -- Solanaceae -- Boraginaceae -- Lamiaceae -- Scrophulariaceae -- Asteraceae -- Poaceae -- Liliaceae -- Amarylliaceae -- Iridaceae -- Orchidaceae Grondige kennis van een aantal planten, die in de volgende biotopen voorkomen -- akkers -- bos -- heide -- ruderaal terreinen -- waterkant -- weiden en bermen Grondige kennis van een beperkt aantal -- Fungi -- Varens en paardenstaarten -- Bomen en struiken

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Biodiversiteit De familiekenmerken van bovenvermelde families

A. Type

  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

CD-rom met beeldmateriaal van de te herkennen soorten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen tijdens de les vragen stellen en afspraken maken voor verduidelijking. E-mails van studenten krijgen binnen de 2 dagen zeker een antwoord.
OA:
03202162
Code:
03202162
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands