land- en milieubeheer (2006-2007)

- Inleiding in het milieufilosofisch debat - Instanties en organisaties die over RO en milieu gaan in Vlaanderen/Belgiƫ - Ruimtelijke ordening Gewestplannen, RUP's, enz. Structuurplan Vlaanderen _ Mid term review van het Europese landbouwbeleid - Het mestdecreet - Vlarem - Intergaal waterbeleid - Natuurbeleid in Vlaanderen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student krijgt inzicht in de complexe wetgeving inzake ruimtelijke ordening en in de (landbouw)milieuwetgeving. Hij maakt ook kennis met een aantal deskundigen in deze materie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De structuur van het federaal Belgiƫ Noties van het tot stand komen van wetten en decreten Noties van de globale en regionale milieuproblemen Kennis van de land- en tuinbouwsector

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen, geactualiseerde cursus Syllabi bij de thematische seminaries Verwijzingen naar interessante websites via het milieuplatform op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen tijdens de les vragen stellen en afspraken maken voor verduidelijking. E-mails van studenten krijgen binnen de 2 dagen zeker een antwoord.
OA:
03201981
Code:
03201981
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands