elektronica aanvullingen (2006-2007)

De operationele versterker: ideaal en praktisch - Lineaire analoge systemen: inverterende en niet-inverterende DC-versterker, sommeerketens, DC-verschilversterker, spanning-stroom omzetter, stroom-spanning omzetter, inverterende en niet-inverterende AC-versterker, integreerketen en differentiëerketen - Eenvoudige niet-lineaire schakelingen: logaritmische en antilogaritmische versterker, modulatorschakelingen, gelijkrichterschakelingen, blokgolfgenerator

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Analyse van schakelingen met operationele versterkers Schakelingen bouwen en testen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten - Netwerkstellingen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus - Verwijzingen naar interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03202841
Code:
03202841
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands