ontwerpen veehouderij (2006-2007)

Voorbereiding eindwerk - Eisen die aan een wetenschappelijk werk worden gesteld - Onderzoek en onderzoeksmethoden - Organisatie van de stage - Bibliografische instructie met raadpleging van relevante databanken - Introductie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen - Criteria bij het schrijven van een eindwerk - Accuraat rapporteren Seminaries - Bezoek landbouwbeurs SIMA Villepinte (Parijs) - Bezoek landbouworganisatie Boerenbond - Seminarie duurzame landbouw (met ingenieur duurzame landbouw ALT) - Studiedag melkveehouderij Vlimmeren Ontwerpen (groepswerk): - het ontwerpgedeelte van het project (ontwerpen van een landbouw/veeteeltbedrijf) - grafisch weergeven van het ontwerp Bedrijfsbezoeken (docent: J. Van Thielen): - proefbedrijf veeteelt Poppel - Agriflora - proefbedrijf varkens Neerhespen - bedrijf veevoeder-bijproducten - labo veevoederbedriif - onderzoeksstation pluimvee (Speldertholt) - varkensfokkerij en selectie - bezoek bedrijven alternatieve veehouderijtakken

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kunnen rapporteren Begrippen uit landbouw en veehouderij Situering van de landbouwwereld in een breder kader Algemene zoötechnie en fytotechnie

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s en presentaties Werkgroep criteria KHK, CRITERIA BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN SCRIPTIE, Campinia Media, 2001 Verwijzingen naar interessante websites Literatuur OOST, HOE SCHRIJF IK EEN BETERE SCRIPTIE, 2000, [ISBN 9025411428] SCRIPTIE, 1998, [ISBN 9033440415] Bedrijfsbezoeken Seminaries (thematisch) Landbouwbeurzen Studiedagen (actuele onderwerpen) Proefbedrijven en organisaties (b.v. PDLT, Bieteninstituut, VRV, Fedagrim, BDB, varkensstamboek,...) Computerpakketten, interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
03202400
Code:
03202400
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands