Algemene pathologie, deel 1 (2006-2007)

In dit onderdeel krijg je een inleiding tot de meest frequente medische pathologieën van bloedziekten, endocrinologie en nierziekten. Je wordt wegwijs gemaakt met de oorzaak, symptomen, diagnose en behandeling van de verschillende ziektebeelden. De nadruk wordt er op gelegd dat je de onderliggende fysiopathologische processen die zowel symptomen, verwikkelingen van de ziekte en de therapeutische mogelijkheden bepalen, begrijpt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
Toelichting:
- De student heeft inzicht in de de medische problematiek van de zorgvrager en kan er gepast mee omgaan - De student is in staat op een logische wijze een bespreking te geven van de meest frequente medische pathologieën die in deze opleidingsactiviteit worden besproken. - De nadruk ligt op het begrijpen van de onderliggende fysiopathologische processen die symptomen, verwikkelingen en behandelingen in belangrijke mate kunnen verklaren. - De student is in staat de gepaste medische benamingen te gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus Algemene pathologie bouwt verder op reeds eerder verworven kennis : - anatomie - fysiologie - medische en heelkundige verpleegkunde

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: geschreven notities op bord

B. Verplichte leermiddelen

syllabus en toegevoegde bijlagen; hoorcolleges

C. Aanbevolen leermiddelen

power-pointpresentatie

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
09287071
Code:
09287071
Vakcoördinator:
Dirk Engelaar
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands