instrumentele analyse (2006-2007)

Spectrometrische analysen - Principes van spectrometrie - Moleculaire absorptiespectrometrie UV-VIS, IR, NIR - Moleculaire fluorescentiespectrometrie - Atomaire emissiespectrometre - ICP - Atomaire absorptiespectrometrie - Massaspectrometrie Structuurbepaling van organische verbindingen - IR - NMR, MS (introductie) Instrumentele scheidingsmethoden - Principes van chromatografie - Gaschromatografie - Vloeistofchromatografie (verdeling, IEC, SCE, affiniteit) - Dunne-laagchromatografie - Elektroforese Elektrochemische technieken (aanvullingen) Dataverwerking - Gebruik van standaarden - Lineaire regressie en correlatie Toepassingen in de levensmiddelenanalyse (geïntegreerd) - Water - Macronutriënten: proteïnen, koolhydraten, lipiden - Micronutriënten, additieven, contaminanten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursusteksten: Ward Colen, Instrumentele analyse, Scheidingsmethoden: chromografie en elektroforese, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHK, Geel Ward Colen, Instrumentele analyse, Spectrometrie deel 1, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHK, Geel Ward Colen, Instrumentele analyse, Spectrometrie deel 2, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHK, Geel Ward Colen, Instrumentele analyse, Elektrochemische methoden : aanvullingen, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHK, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Skoog, West en Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th edition 1996, Saunders College Publishing. Multon (Ed.),Analysis of food constituents, 1997, Wiley-VCH, ISBN 0-471-18966-9 Pomeranz en Meloan, Food analysis. Theory and practice, 3rd edition 1994, Chapman and Hall, ISBN 0-412-98551-9 www.prelab.be

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202262
Code:
03202262
Vakcoördinator:
Ward Colen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands