wiskunde aanvullingen oef (2006-2007)

Oefeningen ter ondersteuning van de OA wiskunde

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
De studenten kunnen berekeningen maken gerelateerd aan de inhoud van de cursus wiskunde aanvullingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie "Wiskunde aanvullingen"

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Roberts, M.J.(2003). Signals and Systems. Boston : Mc Graw Hill. Coppens, M.(2006). Nota's bij het boek Signals and Systems. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Van Kerckhoven, M. (2006). Vademecum Wiskunde. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Zie ook Aanvulligen wiskunde. Tijdens de oefenzittingen is er ook een test waarvan de punten meetellen voor het eindcijfer (20 % van de punten). Deze punten vervallen voor het examen van de tweede zittijd.
OA:
03202830
Code:
03202830
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands