Waarnemingstekenen en wetenschappelijk tekenen (2006-2007)

Ruimtelijk inzicht en basisbegrippen verwerven voor Wetenschappelijk Tekenen. Maken van toepassingen. Bestuderen en toepassen van verschillende tekentechnieken om de creativiteit te stimuleren: o.a. toepassingen van blindtekenen en tekenen van negatieve vormen. De inhoudeen van het eerste jaar worden verder uitgediept met een accentverschuiving naar interpretatie en persoonlijke verwerking.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Inzicht verwerven in de betekenis van plastische opvoeding in relatie tot de persoonlijkheidsvorming Inzicht verwerven in de betekenis van plastische opvoeding in relatie tot de muzische vorming De zichtbare en tastbare werkelijkheid op een gedifferentieerde, genuanceerde en actieve manier kunnen waarnemen Vertrouwd zijn met de verschillende vormen van beeldtaalInzicht verwerven in verband met beelden en beeldtaalInzicht verwerven in de componenten waaruit een beeld is opgebouwd :Inhouden, beeldaspecten, technieken Inzicht verwerven in de beeldtaal als universeel verschijnsel in verschillende cultuurvormen en cultuurperioden Zich beeldend kunnen uitdrukken, zowel op het platte vlak als ruimtelijk Een creatieve, bevragende en zoekende houding ontwikkelen tegenover de mens, de natuur en de wereld van de beelden, om te komen tot een authentieke uitdrukking Deelachtig zijn aan cultuur, vertrouwd worden met de wijze waarop o.a. kunstenaars erin slagen om vorm te geven aan hun wereld Het standpunt tegenover eigen werk en tegenover beeldende kunst kunnen verwoorden en dit kunnen vergelijken met de mening van anderenTechnische vaardigheden verwerven om op een beeldende manier aan een inhoud vorm te geven Leerinhouden op een didactisch verantwoorde manier overbrengen Leerlingen kunnen begeleiden bij het beeldend en het beschouwend proces

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De inhouden van het eerste jaar PO.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Docentencursussen Beeldmateriaal Demonstratie-en werkmateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252290
Code:
10252290
Vakcoördinator:
Veerle Nelen
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands