Tuinaanlegtechnieken (2006-2007)

Uitzetten terreinen: werken met jalons en landmetertoestellen, terreingegevens verzamelen Bestratingsmaterialen: kenmerken en eigenschappen, toepassingen en kostprijzen Beginselen beregeningstechnieken tuinaanleg Praktische uitvoeringen Uitvoeringstechnieken bestratingen Kostprijs van materialen en uitvoeringen Aanleg van beregening Basisprincipes: grondregels voor een geslaagde tuin, theoretische uiteenzetting aan de hand van dia’s Maken van ontwerptekeningen van kleinschalige privétuinen, controle op ontwerptekeningen door het maken van werkmaquettes Voorbeelden van grafische voorstellingen voor tuinontwerpen: bijsturen van eigen grafische voorstellingen, niveauverschillen in de tuin grafisch weergeven Gebruik van planten in de tuin: bespreken van voorraadlijsten van boom- en vaste planten kwekerijen, plantencombinaties, ontwerpen van beplantingsplannen voor de gemaakte tuinontwerpen, bespreken van mogelijke grafische voorstellingen van beplantingsplannen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Herkennen, benoemen en kunnen toepassen van de belangrijkste bestratingmaterialen Tuinarchitectonische impulsen opwekken en/of aanwakkeren door materialenverwerking Voor- en nadelen van de verschillende technieken kennen Leren inzicht krijgen in aanpak werfleiding Vaardigheid in leggen van bestrating oefenen Notities nemen van uitvoeringstechnieken Werven leren organiseren en samenwerken Leerlingen de basisbegrippen van het tuinontwerpen bijbrengen Eigen creativiteit van de leerling ontwikkelen rekening houdend met de basisprincipes van tuinontwerpen Ontwikkelen van een goede grafische voorstelling Inzicht verwerven in het samenstellen van een beplantingsplan

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292310
Code:
03292310
Vakcoördinator:
Willy Mol
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands