Didactische vorming (2006-2007)

De Didactische vorming bestaat uit algemene didactiek. Enkele van de onderwerpen die aanbod zullen komen: - Ervaringsgericht werken en ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool - Thematisch werken - Het ontwikkelingsprofiel van de 2,5-, 3-, 4- en de 5- jarige kleuters. - Klasorganisatie - Klasinrichting: verdieping van de verrijking van verschillende hoeken. ...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • Andere: Het ontwikkelingsplan van het Katholieke Onderwijs

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: Monitoraat

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

20 % permanente evaluatie 80% Mondeling take-home examen (voorbereiding vooraf thuis) Monitoraat
OA:
11260672
Code:
11260672
Vakcoördinator:
Mieke Van Camp
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands