Telecommunicatie 1 (2006-2007)

Item inleiding
Item mengen van signalen
Item AM-modulatie
Item FM-modulatie
Item digitale modulatietechnieken
Item figuur smith kaart

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten dienen de begrippen spanning, stroom, weerstand en frequentie te kennen. Weerstandsnetwerken kunnen oplossen. De studenten dienen de begrippen wisselstroom, wisselspanning, impedantie te kennen. De basisformules van wiskunde moeten de studenten kunnen toepassen. Het begrip fourier analyse dienen de studenten te kennen. De werking van de transistor, diode en eenvoudige elektronische schakelingen moeten de studenten kunnen uitleggen.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten mogen de vragen schriftelijk voorbereiden, en deze antwoorden dan mondeling verdedigen.
OA:
05210385
Code:
05210385
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands