Klinisch onderwijs (BNB soc gez) (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
09289350
Code:
09289350
Vakcoördinator:
Cois Diepstraten
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Onderwijstaal:
Nederlands