Cardiologie (2006-2007)

In deze cursus maak je kennis met verschillende aspecten ivm cardiologie zoals invasieve en interventionele cardiologie, cardiochirurgie, verpleegkundige aspecten,postoperatieve zorgen na cardiochirurgie en de verschillende drukmetingen welke worden toegepast in een intensieve zorgenafdeling.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bosmans, J. ( 2006). Interventionele cardiologie. Onuitgegeven cursus. De Bondt,J. (2006).Cardiologie.Onuitgegeven cursus. Rodrigus, I.(2006). Cardiochirurgie.Onuitgegeven cursus. Jansens,J.(2006). Postoperatieve zorgen na cardiochirurgie.Onuitgegeven cursus. Van Gorp,C.(2006) Drukmetingen. Onuitgegeven cursus. Lens, P. handboek ECG uit en in het hoofd. 3e herziene versie Andries, E. e.a

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284010
Code:
07284010
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands